Form with ID 19 doesn't exist.
Please Select Valid Pricing Table

Informatii radiere firma

Conditiile de aplicare a lichidarii voluntare fara lichidator sunt:

  • toti asociatii sa fie de acord cu modul de impartire a bunurilor ramase dupa plata tuturor datoriilor
  • sa nu existe datorii catre ANAF sau catre alti creditori, care cu siguranta vor face opozitie; daca totusi exista datorii, se poate merge pe aceasta procedura daca exista un acord din partea creditorului privind lichidarea

Dizolvarea, reprezinta etapa incipienta a incetarii existentei societatii comerciale, conturand premisele realizarii procesului de lichidare a patrimoniului societatii. 

Cauze generale:

  • hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor sau decizia asociatului unic
  • trecerea timpului stabilit pentru durata societatii
  • imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia
  • declararea nulitatii societatii
  • hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociaticare impiedica functionarea societatii
  • falimentul societatii
  • alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii. in virtutea principiului libertatii contractuale, asociatii pot determina prin actul constitutiv o serie de situatii care pot constitui cauze de dizolvare a societatii.

Din examinarea cauzelor de dizolvare mentionate mai sus rezulta ca societatea comercial poate fi dizolvata de drept, prin vointa asociatilor sau prin hotarare judecatoreasca.

Lichidarea societatilor comerciale reprezinta a doua faza a procesului de disparitie a societatilor comerciale si cuprinde acele operatii de lichidare a patrimoniului societatii, plata creditorilor si impartirea soldului intre asociati. In aceasta etapa, societatea comerciala continua sa isi pastreze personalitatea juridica, dar ea este subordonata cerintelor lichidarii.

Radierea reprezinta stergerea companiei din Registrul Comertului. Este ultima etapa si este necesara pentru a incheia cu succes dizolvarea si lichidarea ce au avut deja loc.

Firma inceteaza oficial sa mai existe in momentul in care este emis certificatul de radiere.

inchidere firma, lichidare firma, dizolvare firma

Call Now Button