Programul Regional Sud-Est

Finantare nerambursabila pentru IMM-urile din regiunea Sud-Est

Solicitanti eligibili

IMM-urile din regiunea Sud-Muntenia, respectiv: Braila, Buzau, Constanta, Galati, Vrancea si Tulcea din mediul rural si din mediul urban, inclusiv din satele apartinatoare acestora

Conditii de finantare

 • Valoarea finantarii: min. 220.000 Euro – max.  1.500.000 Euro
 • Finantare nerambursabila: maxim 75%; Contributie proprie: minim 25%

Categorii de cheltuieli eligibile

 • Cheltuieli cu lucrari de construire, modernizarea, extindere spatii de productie/ prestare de servicii
 • Cheltuieli cu echipamente, dotari
 • Cheltuieli cu active necorporale
 • Cheltuieli cu servicii

Activitati eligibile

 • constructia/ modernizarea/ extinderea spatiului de productie/servicii ale IMM-urilor, inclusiv asigurarea utilitatilor generale aferente, respectiv alimentare cu apa, canalizare, agent termic, energie electrica, PSI;
 • dotare cu active corporale, de exemplu: echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe;
 • dotare cu instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile, alternative de energie, in cazul in care acestea sunt destinate strict utilizarii pentru investitia finantata, de ex: statii de incarcare, pompe de caldura, mini-eoliene, compresoare aer, panouri si/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc.
 • dotarea cu mijloace de transport pasageri (rutier) doar pentru codurile CAEN 8621 Activitati de asistenta medicala generala, 8622 Activitati de asistenta medicala specializata, 8623 Activitati de asistenta stomatologica si 8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana, justificat de utilizarea exclusiva a acestora pentru transportul pacientilor/personalului medical in vederea desfasurarii activitatilor prevazute de aceste coduri CAEN;
 • dotare cu active necorporale, exclusiv legate de functionarea mijloacelor fixe care se achizitioneaza in vederea desfasurarii activitatii finantate: programe informatice, utilizarea IT si a proprietatii intelectuale: brevete, licente, marci comerciale, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea exclusive a activitatii legata de codul CAEN pentru care se solicita finantare.
 • activitati din domeniul economiei circulare; solutii pentru recuperarea si reutilizarea materiilor prime, materialelor si produselor prin reintroducerea in procesul principal de fabricatie sau prin crearea de noi produse/servicii, pentru dezvoltarea de noi activitati economice necesare integrarii in lanturile valorice;
 • activitati legate de utilizarea de simbioza industriala;

Pentru EVALUARE GRATUITA:

 • completati formularul de mai jos
 • contactati-ne telefonic: 0790541200
 • trimiteti e-mail: info@eurofin.ro

Solicita o consultanta gratuita Programul Regional Sud Est 1.6 A1

Call Now Button