PROGRAMUL REGIONAL BUCUREȘTI-ILFOV (PRBI 1.8)

Finantare nerambursabila pentru microintreprinderile din regiunea Bucuresti-Ilfov 

 

Solicitanti eligibili PRBI 1.8

 • Microintreprinderi din Regiunea Bucuresti – Ilfov

Conditii de finantare

 • Valoarea finantarii: max. 200.000 Euro
 • Finantare nerambursabila: 90%; Contributie proprie: 10%
 • Investitia poate fi realizata exclusiv in mediul urban
 • Nu este necesara crearea de noi locuri de munca

Categorii de cheltuieli eligibile

 • Cheltuieli cu lucrari de construire, extindere spatii de productie / prestare de servicii
 • Cheltuieli cu echipamente, dotari
 • Cheltuieli cu active necorporale
 • Cheltuieli cu servicii

Activitati eligibile PRBI 1.8

 • investitii in active corporale si necorporale
 • activitati specifice internationalizarii
 • activitati de formare profesionala
 • activitati de cooperare interregionala, transfrontaliera si transnationala
 • activitati de proiectare si consultanta pentru elaborarea cererii de finantare, a planului de afaceri si anexelor acestora
 • activitati privind managementul implementarii proiectului
 • activitati privind auditul financiar al proiectului si expertiza contabila / declaratia expertului contabil
 • activitati obligatorii de comunicare si vizibilitate aferente proiectului

Servicii de consultanta incluse PRBI 1.8

 • Elaborarea si depunerea documentelor necesare pentru obtinerea finantarii nerambursabile
 • Asistenta pe durata perioadei de evaluare si contractare
 • Servicii de consultanta pentru managementul contractului de finantare
 • Depunerea cererii de rambursare
 • Servicii de consultanta pe perioada de monitorizare

Pentru EVALUARE GRATUITA:

 • completati formularul de mai jos
 • contactati-ne telefonic: 0790541200
 • trimiteti e-mail: info@eurofin.ro  Contact

Solicita o consultanta gratuita PR BI 1.8 - Microintreprinderi

PRBI 1.8

Call Now Button