Form with ID 28 doesn't exist. Please Select Valid Pricing Table

Informatii situatii financiare

Potrivit OMFP 3781/2019, situatiile financiare la 31.12.2019 pot fi semnate numai de persoane abilitate potrivit legii:

 • Persoane autorizate, member CECCAR (Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania)
 • Director economic sau contabil-sef angajat in cadrul societatii

Echipa FirmeStart.ro este formata din persoane fizice autorizate CECCAR pentru certificarea situatiilor financiare.

In conformitate cu ANEXA Nr. 2 din OMFP 3781/2019 neintocmirea, nesemnarea si nedepunerea in termenul legal la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a situatiilor financiare anuale si, dupa caz, a situatiilor financiare anuale consolidate precum si a raportarilor contabile constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:

 • cele referitoare la intocmire si semnare, cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei
 • cea referitoare la depunerea in termenul legal, cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare 
 • cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare
 • cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare
 • Balanta de verificare sintetica la sfarsitul perioadei de raportare (la 31 decembrie)
 • Bilantul contabil pentru perioada precedenta (decembrie anul anterior)
 • Inventarul la 31 decembrie
 • Alte documente contabile

Daca aveti nelamuriri si va putem fi de ajutor, va rugam sa un ezitati si sa ne contactati.

 • Bilant
 • Situatie a veniturilor si a cheltuielilor
 • Situatie a modificarilor capitalurilor proprii
 • Situatie a fluxurilor de trezorerie si banci
 • Note cuprinzand un rezumat al politicilor contabile semnificative si alte note explicative

Call Now Button