Instalarea tinerilor fermieri – SubMasura 6.1 consultanta pndr 6.1

Eligibilitatea solicitantului

 • Fermieri cu varsta de pana la 40 de ani, inclusiv
  (PFA, II, IF, SRL)
 • Dimensiunea exploatatiei agricole: minim 12.000 SO
 • Detine competente si aptitudini profesionale in domeniul agricol/ veterinar/ economie agrara
 • Locatie: investitii realizate in mediul rural

Tanar fermier

Tanarul fermier – inseamnă o persoana cu varsta de pana la 40 de ani (pana cel mult cu o zi inainte de a implini 41 de ani) la momentul depunerii cererii (cel putin 18 ani si au absolvit minimum 8 clase), care detine competentele si calificarile profesionale adecvate si care se stabileste pentru prima data intr-o exploatatie agricola ca sef al respectivei exploatatii.

Conditii de finantare

Valoarea maxima a finantarii: 50.000 Euro

Activitati si cheltuieli eligibile: achizitia de animale vii/ achizitia de teren sau material biologic/ constructia de cladiri utilizate în cadrul fermei/ echipamente, utilaje, mijloace de transport specializate/ capital de lucru (salarii)/ cheltuieli de marketing si consultanta

Scopul, Submasurii 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, este de a va crea posibilitatea tinerilor fermieri* rezidenti, sa inceapa pentru prima data o activitate agricola, respectiv sa se instaleze ca sefi/manageri ai exploatatie.

   Fermierul/ Solicitanti eligibili trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
 • domiciliul stabil in Romania;
 • detinerea un minim de cunostinte de baza;
 • exploatatia sa fie in mediul rural.
   Exploatatia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
 • are o dimensiune economica cuprinsa intre 12.000 – 50.000 SO*;
 • este inregistrata ca microintreprindere/intreprindere mica, indiferent de forma de organizare (PFA; II; IF; SRL);
 • este inregistrata obligatoriu in Registrul Unic de Identificare – APIA, in Registrul agricol si/sau in Registrul exploatatiilor – ANSVSA.

In cadrul acestei sesiuni de depunere de proiecte, pentru instalarea tinerilor fermieri, alocarea publica disponibila a submasurii este de 43.000.000 Euro.

Vor beneficia de alocare distincta tinerii din afara granitelor tarii care se instaleaza ca sefi/manageri ai exploatatiei si care indeplinesc cel putin una dintre conditiile urmatoare:

 • au absolvit in ultimul an dinaintea depunerii cererii de finantare un program de studiu in domeniul agricol: postuniversitar, universitar, preuniversitar;
 • sa fi avut un loc de munca in domeniul agricol cel putin 3 luni in ultimul an dinaintea depunerii cererii de finantare.

Sprijinul public nerambursabil, pentru instalarea tinerilor fermieri, se acorda pentru o perioada de maxim trei/cinci ani (perioada de cinci ani se aplica doar pentru sectorul pomicol) si este de:

 • 50.000 euro pentru exploatatiile intre 30.000 si 50.000 de SO*;
 • 40.000 euro pentru exploatatiile intre 12.000 si 29.999 de SO.

 Sprijinul se va acorda in 2 transe (75% la incheierea deciziei de finantare si 25% se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului de afaceri, fara a depasi trei ani, de la incheierea contractului de finatare).

Instalarea tanarului fermier se desfasoara in urmatoarele etape:

Etapa I: Inregistrarea tanarului fermier (care urmeaza sa se instaleze) la Oficiul Registrului Comertului ca microintreprindere/intreprindere mica, avand pentru prima data obiect de activitate in domeniul agricol, cu maximum 24 de luni inaintea depunerii Cererii de finantare (intre timp, fermierul pregateste Planul de afaceri, organizeaza activitatile administrative, achizitioneaza bunuri pentru noua intreprindere, etc.).

Etapa II: Depunerea si inregistrarea Cererii de finantare insotita de Planul de afaceri si documentele obligatorii (documentele justificative legate de baza materiala cu activele detinute la momentul depunerii Cererii de finantare), precum si documentele anexa.

 • implementarea Planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
 • inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de plata.

Etapa III: Instalarea tanarului fermier este considerata finalizata la momentul implementarii corecte a Planului de afaceri (adica la acordarea celei de-a doua transe de  plata).

 • solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ in termen de maximum 18 luni de la data incheierii instalarii.
Cheltuieli Eligibile

Cheltuielile Eligibile sunt cheltuielile propuse in Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru si activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planul de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora, sub rezerva conditiilor privind cheltuielile neeligibile (ex: cheltuieli de marketing si consultanta, achizitia de animale vii, achizitia de teren sau material biologic, constructia de cladiri utilizate in cadrul fermei, echipamente, utilaje, mijloace de transport specializate).

Cheltuielile Neeligibile sunt:
 • cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”;
 • cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia: costurilor generale mai sus mentionate care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare, a cheltuielilor necesare implementarii proiectelor care presupun si infiintare/reconversie plantatii pomicole, care pot fi realizate dupa depunerea cererii de finantare;
 • cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane;
 • cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile;
 • dobanzi debitoare;
 • achizitionarea de terenuri neconstruite care depasesc 10% din cheltuielile totale eligibile prevazute in planul de afaceri si de terenuri construite;
 • achizitionarea de terenuri construite;
 • taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA‐ul si a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
 • in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare.

Evaluarea proiectelor se realizeaza in luna pentru proiectele ce au un punctaj estimat (evaluare/prescoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar mentionat in anuntul  de lansare a sesiunii de depunere  a proiectelor.

Cere o consultanta gratuita

* Definitie “tanar fermier”- Conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, art. 19, alin. (1), „Sprijinul acordat in cadrul acestei masuri consta in: (a) ajutor la infiintarea intreprinderii pentru: (i) tinerii fermieri;” Tanarul fermier reprezinta, conform art. 2, alin. (1n) „o persoana cu varsta de pana la 40 de ani (inclusiv cu o zi inainte de a implini 41 de ani) la momentul depunerii cererii, care detine competentele si calificarile profesionale adecvate si care se stabileste pentru prima data intr-o exploatatie agricola ca sef al respectivei exploatatii”. a

* SO – Valoarea Productiei Standard  cu ajutorul careia se stabileste dimensiunii economica a fermei.

Cere consultanta gratuita - Instalarea Tinerilor Fermieri

Call Now Button