LANSARE

GRANTURI PENTRU INVESTITII

Masura pentru sprijinirea IMM-urilor, in context COVID – 2020

Termenul de depunere a cererilor de finantare:29 ianuarie 2020


Solicitanti eligibili granturi investitii

 • IMM-uri: microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii, care investesc in domeniile de activitate eligibile. 

Conditii de finantare

 • Valoarea finantarii: 50.000 – 200.000 Euro
 • Finantare nerambursabila: maxim 65%; Contributie proprie: minim 35%

Activitati eligibile granturi investitii

 • Infiintarea, extinderea, modernizarea/reabilitarea unitatilor de productie/prestari servicii.

Cheltuieli eligibile

 • cheltuieli cu realizarea/achizitia constructiilor;
 • achizitia de echipamente inclusiv echipamente IT, utilaje, tehnologii, dotari independente, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe, mobilier de birou si mobilier specific;
 • achizitia de terenuri in limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului;
 • cheltuieli de promovare, participare la targuri, evenimente, conferinte, cheltuieli privind studiile;
 • cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuala;
 • cheltuieli cu consultanta si proiectarea, managementul de proiect, asistenta tehnica, dirigentia de santier, cheltuieli de sistematizare si amenajare teritoriala a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordul la utilitati,cheltuieli privind accesibilitatea;
 • alte categorii de cheltuieli care sunt in legatura cu proiectul de investitii care face obiectul contractului de finantare;
 • cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate interventiei pentru situatii de urgenta.

Cheltuieli eligibile din domeniul serviciilor de transport

 • cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea si/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport;
 • cheltuieli cu achizitia de mijloace de transport pentru transport persoane si marfuri;
 • cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente si tehnologii care conduc la imbunatatirea confortului/calitatii serviciilor.

Cheltuieli neeligibile

 • sedii de birouri sau alte activitati destinate investitiilor imobiliare pentru inchirierea de birouri/concesionarea sau orice alte forme de valorificare ale acestora;
 • realizarea unor servicii de consultanta, studii sau alte activitati asimilate acestora.

Conditii de eligibilitate granturi investitii

 • au desfasurat activitate de minim un an inaintea depunerii cererii de finantare;
 • au inregistrat profit operational din activitatea curenta (activitatea de exploatare) in unul din exercitiile financiare din ultimii doi;
 • dispun de cofinantare proprie a proiectului in procent de minim 35% din valoarea proiectului de investitii solicitat pentru finantare pentru regiunile mai putin dezvoltate, iar pentru regiunea Bucuresti – Ilfov, de minim 45% din valoarea proiectului solicitat la finantare.

Conditii de indeplinit dupa primirea finantarii granturi investitii

 • se angajeaza sa asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv sa asigure desfasurarea activitatii operationale/curente pentru o perioada de minim trei ani dupa expirarea duratei de implementare a proiectului;
 • realizeaza minim 50% din valoarea veniturilor planificate in cadrul planului de afaceri anexa la cererea de finantare in primii doi ani de durabilitate, iar diferenta pana la sfarsitul perioadei de durabilitate (anul al treilea).

Criteriile de selectie la finantare ale proiectelor de investitii

a)

Criterii de evaluare a rentabilitatii proiectelor de investitii (RIR)

Maxim 25 puncte

 

Indicatori economico-financiari:

 

 

RIR: <5%

25 puncte

 

RIR:>=5,01% si <7,5%

15 puncte

 

RIR:>=7,51%

10 puncte

b)

Criterii privind cofinantarea proiectelor de investitii

Maxim 35 puncte

 

Peste 35%

35 puncte

 

>=25% si <35%

30 puncte

 

>=20% si <25%

20 puncte

 

>15% si <20%

10 puncte

b2)

Pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov, criteriile privind cofinantarea proiectelor de investitii

Maxim 35 puncte

 

Peste 45%

35 puncte

 

>=40% si <45%

30 puncte

 

>=35% si <40%

20 puncte

 

>30% si <35%

10 puncte

c)

Raportul dintre cuantumul grantului solicitat si profitul operational inregistrat in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare

Maxim 30 puncte

 

< =3 

30 puncte

 

>3 si <=4

15 puncte

 

>4 

5 puncte

d)

Apartenenta domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balantei comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decat exporturile potrivit datelor furnizate de INS

Maxim 10 puncte

 

Sold negativ

10 puncte

 

Sold pozitiv

0 puncte

 

TOTAL

100 puncte

Proiectele de investitii sunt selectate la finantare in ordinea descrescatoare a punctajelor si in limita bugetului aprobat potrivit schemei de ajutor de stat la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare a Romaniei.

Vezi mai multe granturi

Solicita o consultanta gratuita!

 

 

granturi pentru investitii

Call Now Button