Consultanță obținere finanțare Electric Up 2024

Fonduri nerambursabile pentru sisteme de panouri fotovoltaice, sisteme de stocare a energiei, stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in și sisteme electrice alternative de încălzire/răcire (pompe de căldură, încălzire electrică în pardoseală/tavan, panouri radiante, radiatoare cu rocă vulcanică, ventiloconvectoare, etc.).

Solicitanți eligibili Electric Up

 • IMM-uri din orice domeniu de activitate mai puțin agricultură, industria alimentară, producție de tutun, de vin și de băuturi spirtoase
 • Operatori economici din domeniul Horeca (SRL, SA, II, PFA, IF)

Condiții de finanțare

 • Valoarea finanțării: maxim 150.000 Euro
 • Finanțare nerambursabilă: maxim 75%; Contribuție proprie: minim 25%

Cheltuieli eligibile Electric UP

 • Sistem de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 150 kWp;
 • Stații de reîncărcare de 22kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, cu minimum doua puncte de încărcare, cheltuială obligatorie;
 • Acumulatori de stocare (minim 30% din energia produsă de sistemul de panouri fotovoltaice);
 • Sistem alternativ de încălzire/răcire (30% din valoarea cheltuielilor cu achiziția acestuia);
 • Proiectarea, obținerea avizelor necesare (maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului);
 • Lucrări de montaj și punere în funcțiune a sistemului de panouri, a sistemului de stocare și a sistemului alternativ de încălzire/răcire (maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului);
 • Consultanță și management de proiect (maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului).

Criterii de eligibilitate solicitant Electric UP

 • prezintă o analiză energetică privind consumul actual și cel estimat pentru 12 luni consecutive, analiza energetică va fi elaborată de către un auditor energetic/manager energetic acreditat de către ME;
 • are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuțiilor și amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale la momentul depunerii cererii de finanțare;

Ofertă servicii de consultanță pentru obținerea finanțării

 • Avans 0 Lei + comision de succes după aprobarea proiectului. Consultanța este eligibilă și se decontează din finanțarea nerambursabilă

Servicii incluse Electric Up

 • Elaborarea și depunerea documentelor necesare pentru obținerea finanțării nerambursabile
 • Asistență pe durata perioadei de evaluare și contractare
 • Servicii de consultanță pentru managementul contractului de finanțare
 • Depunerea cererii de rambursare/ decontului
 • Servicii de consultanță pe perioada de monitorizare

Societatea are experiență în elaborarea și implementarea proiectelor Electric Up – sesiunea 2020 _

Solicita o consultanta gratuita Electric Up 2024

 

Consultanta Electric UP

Call Now Button