Comanda Certificatul Constatator sau Furnizare Informatii si il primesti in cel mult 60 de minute pe Email sau pe WhatsApp

Furnizare Informatii ONRC - 45 Lei
45 Lei
  • Model Furnizare Informatii ONRC
Certificat Constatator - 65 Lei
65 Lei

Formular de comanda Certificat Constatator/ Furnizare Informtii ONRC
₪ 0.00

Informatii utile

Se pot obtine 4 tipuri de certificate de la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC): 

  • Certificatul Constatator de baza; 
  • Certificatul Constatator fonduri IMM; 
  • Certificatul Constatator pentru insolventa; 
  • Furnizare Informatii.

Indiferent de tipul de certificat eliberat, toate au semnatura electronica aplicata de ONRC pe documentul emis, fapt care atesta ca documentul este original. 

Validarea certificatelor se poate face in orice moment de catre institutiile/persoanele solicitante.

Furnizare informatii este solicitat de firme sau persoane fizice pentru a obtine informatiile la zi ale Societatii sau Persoanei Fizice Autorizate pentru care se face cererea. De regula acest document nu se accepta de catre institutii ca sursa de informare, institutiile solicita certificat constatator.

Legea nu instituie in mod expres un termen de valabilitate pentru Certificatele Constatatoare. 

Termenul de valabilitate poate fi impus de autoritatile /institutiile publice sau persoanele juridice care solicita prezentarea Certificatului Constatator. 

De regula 30 de zile de la eliberarea documentului este termenul acceptat de majoritatea institutiilor sau persoanelor solicitatnte. 

Pentru inregistrarea in scopuri de TVA trebuie sa fie eliberat in data la care se depune dosarul la ANAF.

Documentele cu semnatura electronica aplicata de ONRC atesta faptul ca documentul este original.

 Validarea certificatelor se poate face in orice moment de catre institutiile/persoanele solicitante.

Potrivit art. 5 din Legea nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, ”inscrisul in forma electronica, caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv si generata cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice, este asimilat, in ceea ce priveste conditiile si efectele sale, cu inscrisul sub semnatura privata.” Totodata, art. 6 din acelasi act normativ mai sus mentionat prevede ca ”Inscrisul in forma electronica, caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica, recunoscut de catre cel caruia i se opune, are acelasi efect ca actul autentic intre cei care l-au subscris si intre cei care le reprezinta drepturile”. Asadar, semnatura electronica are rostul de a asigura autenticitatea provenientei expeditorului, precum si integritatea datelor transmise. Semnatura electronica este pentru documentele electronice ceea ce este o semnatura olografa pentru documentele tiparite. Semnatura reprezinta un esantion de date care demonstreaza ca o anumita persoana a scris sau a fost de acord cu documentul caruia i s-a atasat semnatura.

Call Now Button